خدمات حرفه ای طراحی و برنامه نویسی ehsan design

سایت دبیرستان اندیشه های درخشان

دبیرستان اندیشه های درخشان

طراحی سایت دبیرستان اندیشه های درخشان

طراحی و ساخت سایت دبیرستان اندیشه های درخشان به همراه سامانه آنلاین مدیریت مدرسه.

  • طراحی و برنامه نویس سایت با فریمورک Yii 2
  • دارای اتوماسیون اداری همکاران مدرسه و کاربران
  • به همراه سامانه آنلاین کنترل مدرسه و دانش آموزان

 

http://andishederakhshan.ir