بانک کوثر

طراحی UI اپلیکیشن موبایل بانک کوثر (همراه بانک)

طراحی و ساخت رابط کاربری UI اپلکیشن IOS موسسه مالی و اعتباری کوثر.

  • کاملا استاندارد با تمام دستگاههای IOS
  • رعایت تمام اصول سازمانی موسسه کوثر در طراحی
  • خروجی حرفه ای و کاملا استاندارد اپل
مشتری:

بانک کوثر

آدرس سایت:

kosarfci.ir